امروز به این می پردازیم که چرا قیمت بیت کوین در حال افزایش است و پیش بینی های آینده قیمت بیت کوین چیست. آیا بیت کوین به افزایش خود ادامه می دهد یا متوقف خواهد شد…

منبع