بیت کوین در نمودار هفتگی میانگین متحرک 50 را لمس می کند و یک منطقه حمایتی بسیار مهم برای قیمت BTC است. در این ویدیو در مورد اینکه چرا آماده شدن برای این افت ها برای انباشت بیت کوین بسیار مهم است صحبت می کنیم، زیرا به سمت بازار صعودی btc می رویم.

منبع