در ویدیوی امروز نگاهی می اندازیم به چگونگی تاثیر بازارهای جهانی بر بیت کوین و دعوای کلاینمن علیه رایت. بیت کوین در مورد انفجار است ... شوخی است.

منبع