امروز با نسخه جدیدتر و پیچیده‌تر ETH Giveaway Scam به بررسی آنچه در YouTube روی می‌دهد می‌پردازیم. این بسیار خطرناک است زیرا آنها…

منبع