Trong một video gần đây, tôi đã đề cập đến một chỉ báo tăng giá cho giá bitcoin. Chúng tôi đã xem biểu đồ gạch ngang trong động thái tăng giá gần đây của nó. Mẫu đó có bị lỗi không?

# Bitcoin #btc

Các chu kỳ của Bitcoin - https://www.tradingview.com/chart/BLX/IzGnRABO-The-Cycles-Of-Bitcoin-Speculative/

SOCIAL

Pháp lý: * 'Video trên tham khảo một ý kiến ​​và chỉ dành cho mục đích thông tin. Nó không nhằm mục đích là lời khuyên đầu tư. Tìm kiếm một chuyên gia được cấp phép hợp lệ để được tư vấn đầu tư. '
____________________________________________________________________

Crypto Capital Venture rất lớn về việc theo dõi thị trường bitcoin nói riêng. Tiền đề chung của các video phân tích kỹ thuật trên Crypto Capital Venture là mặc dù giá Bitcoin biến động theo hướng rất dễ biến động, nhưng vẫn có nhiều cơ hội để chuẩn bị cho sự tăng và giảm. Chúng tôi cũng đưa tin tức về Bitcoin trên kênh này khi nó xuất hiện.

nguồn